ธอส. ทำการเปิดโครงการ ‘ปรับเงินงวด’ ตั้งแต่ 18 เม.ย. – 25 ธ.ค. 2565

ธอส. ทำการเปิดโครงการ ‘ปรับเงินงวด’ ตั้งแต่ 18 เม.ย. – 25 ธ.ค. 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทำการเปิดตัวโครงการ ปรับเงินงวด ที่เปิดให้ปรับได้เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 18 เม.ย. – 25 ธ.ค. 2565 (18 เม.ย. 2565) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำโครงการ ธอส. ปรับเงินงวด ด้วยการเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ครอบคลุมลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 แสนบัญชี/ต่อเดือน เงินต้นคงเหลือรวมไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท/เดือน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, www.ghbank.co.th หรือ สาขาธนาคาร ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 25 ธันวาคม 2565

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดทำโครงการปรับเงินงวด (Amortization Management) เพื่อปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี

โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด อาทิ

1. ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

2. ไม่อยู่ระหว่างใช้มาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 หรือมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของธนาคาร

3. อยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MRR – 0.50 , MRR – 1.00% หรือ MRR เป็นต้น)

4. เงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

5. กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และระยะเวลากู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี

6. หากเข้าร่วมโครงการแล้วเงินงวดต้องลดลงต่ำกว่า 200 บาทต่อบัญชี

ซึ่งธนาคารจะคำนวณเงินงวดใหม่ในช่วง 3 ปีที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวนเงินต้นคงเหลือ ณ ปัจจุบัน และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ตามสัญญาเดิม ทำให้สามารถปรับเงินงวดให้ลูกค้าในระหว่างเข้าร่วมโครงการได้เพราะวงเงินกู้ที่นำมาคำนวณเงินงวดมีจำนวนน้อยลงกว่าวงเงินกู้ตอนทำสัญญาครั้งแรก และเป็นเงินงวดใหม่ที่ธนาคารได้คำนวณเผื่อกรณีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นในอนาคต 1.00% ไว้แล้ว โดยลูกค้าไม่ต้องขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ

ทั้งนี้ แม้จะมีการปรับเงินงวด แต่ ธอส. ยังเปิดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดในจำนวนที่สูงกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนดได้ในระหว่างเข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

โดยปัจจุบันมีลูกค้าของธนาคารที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 แสนบัญชี/ต่อเดือน เงินต้นคงเหลือรวมไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถผ่อนชำระได้ดีตามจำนวนเงินงวดใหม่และภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจะยังถือว่ามีสถานะบัญชีปกติเช่นเดิมสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ธอส. ปรับเงินงวด” สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Mobile Application : GHB ALL หรือเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ สาขาธนาคารทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 25 ธันวาคม 2565

โดยธนาคารจะนำรายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน มาพิจารณาคุณสมบัติ และหากตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนเงินงวดใหม่ให้ลูกค้าได้ในเดือนถัดไป และธนาคารจะทำการ Update ข้อมูลลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน เป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศถึงการเปิดให้บริการช่องทาง Easy Pass ของทางด่วน ดอนเมืองโทลล์เวย์ แล้ว ตั้งแต่ 23 เม.ย. เป็นต้นไป

(22 เม.ย. 2565) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass สามารถใช้บัตร Easy Pass ผ่านทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

โดยสามารถใช้ได้ทุกด่านฯ ประกอบด้วย ด่านฯ ดินแดง 1, ด่านฯ ดินแดง 2, ด่านฯ สุทธิสาร, ด่านฯลาดพร้าวขาเข้า, ด่านฯ ลาดพร้าวขาออก, ด่านฯ รัชดาภิเษก 1 (ด่านบน), ด่านฯ รัชดาภิเษก, ด่านฯ บางเขน, ด่านฯ แจ้งวัฒนะ 1 (ด่านไกล), ด่านฯ แจ้งวัฒนะ 2 (ด่านใกล้), ด่านฯ หลักสี่ขาเข้า, ด่านฯ หลักสี่ขาออก, ด่านฯ ดอนเมือง 1 (ด่านไกล), ด่านฯ ดอนเมือง 2 (ด่านใกล้), ด่านฯ อนุสรณ์สถาน 1 (ด่านไกล), และ ด่านฯ อนุสรณ์สถาน 2 (ด่านใกล้)

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป